Najważniejsze imprezy w 2019 r. w Mrągowie

Zima

28 -30 czerwca Dni Mrągowa

6 lipca 21 Mazurska Noc Kabaretowa

20 lipca Festiwal Operowy Belcanto

26-28 lipca Taneczny Piknik Country

2 sierpnia Mazurska Noc rozrywki

9-11 sierpnia Festiwal Kultury Kresowej

16-17 sierpnia Festiwal Weselnych Przebojów

Rezerwacja

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto 30% zaliczki.

Dane do wpłaty:

Grażyna Klimek

Bank Millenium

Nr konta: 24 11602 20200 00000 02340 3562

 

Adres:

Grażyna Klimek

11-700 Piecki

Dłużec 56A

 

Uwaga! Doba w domku całorocznym zaczyna się o godz.1530, a kończy się się o godz. 1030.

CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 22 DO GODZINY 6 RANO!

Nie zastosowanie się do w/wym. prośby będzie skutkowało wymówieniem pobytu z domku.

REGULAMIN WYNAJMU DOMKU „OLA ” , DOMKU „MAJA” ORAZ DOMKU CHATKA BABY JAGI

1. Rezerwacja może nastąpić poprzez, wypełnienie formularza rezerwacyjnego, telefonicznie, mailem lub osobiście w siedzibie firmy.

2. Rezerwując obiekt należy podać datę najmu od-do.

3. Po otrzymaniu informacji o dostępności terminu rezerwacja jest wstępnie dokonana, jednakże jest wiążąca dla wynajmującego dopiero po wpłacie 30% całkowitej ceny wynajmu

4. Wpłatę można dokonać na miejscu lub na numer konta:

24 1160 2202 0000 0000 2340 3562. Bank Millennium. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny zawierający potwierdzenie rezerwacji.

5. Najemca wynajmuje domek na okres określony w potwierdzeniu rezerwacji oraz ilość osób (nie więcej niż 7 osób)

6.Najemca przekazuje w ramach najmu cały obiekt Wynajmującemu.

7. Pełna należność za wynajem musi być wpłacona przed rozpoczęciem najmu, lub przy odbiorze kluczy.

8. Zwrot zaliczki, za wynajem, może nastąpić pod warunkiem, że Wynajmujący zgłosi rezygnację 30 dni przed terminem rozpoczęcia okresu najmu w sezonie letnim (01 lipca do 31 sierpnia), lub 15 dni w pozostałym okresie.

9. Okres wynajmu wynosi minimum 2 doby .

10. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, opłata klimatyczna – 2,18 zł od osoby.

11. Możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia poprzedzającego koniec terminu najmu. Wynajmujący uwzględnia je w miarę posiadanych możliwości.

12. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim, nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.

13. Klucze przekazywane są w ustalonym dniu (przyjazdu) oraz godzinie bezpośrednio w domku.

14. Zdanie kluczy odbywa się w dniu wyjazdu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu aktualnego domku.

15. W przypadku zgubienia kluczy Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. brutto.

16. Na terenie można parkować wyłącznie samochody osobowe lub motocykle. Parkowanie przyczep kampingowych na posesji jest zabronione.

17. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie posesji po uzyskaniu zgody od Wynajmującego. Najemca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność cywilną.

18. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem, że nie będą zagrażały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi wynajmujący.

19. Za wszelkie zniszczenia powstałe w czasie wynajmu domku odpowiada materialnie Najemca.

20. Najemca obowiązany jest zgłaszać najemcy wszelkie usterki, awarie i problemy wynikłe w trakcie używania przedmiotu najmu niezwłocznie po ich wystąpieniu.

21. Najemca jest zobowiązany do pozostawienia domku w takim samym stanie jak przed wynajmem włączając w to posprzątanie całego obiektu. Najemca może odstąpić od obowiązku sprzątania obiektu pod warunkiem uiszczenia opłaty określonej w pkt. 23.

22. Opłata za końcowe sprzątanie domku wynosi 100zł. (sto zł.), drewno na ognisko 20,00 zł.

23. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 150 zł.(sto pięćdziesiąt zł.)

24. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi.

25. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne braki w dostawie mediów, które nie zostały wywołane jego działaniem.

26. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu dobowym od godz. 15:00 oraz w dniu opuszczenia domku do godz. 11:00

27. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z wyposażeniem domu.

28. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.

29. Pobyt dziecka nad stawem tylko i wyłącznie pod nadzorem rodziców/opiekunów.

30. Korzystając z placu zabaw prosimy o przestrzeganie zasad:

- zabrania się skoków do basenów,

- maksymalne obciążenie trampoliny – 150 kg,

- korzystanie z pozostałych przyrządów zgodnie z ich przeznaczeniem.

31. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia

32. PALENIE TYTONIU może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domu, w innym przypadku najemca ponosi koszty odnowienia pomieszczeń

(np. malowanie, pranie chemiczne wyposażenia)

33. Najemca zobowiązany jest podczas pobytu, aby wszelakie zmartwienia , problemy codziennej przyziemności oraz sytuacje stresonegatywne kategorycznie i bezwzględnie pozostawiać poza terenem będącym przedmiotem najmu .

  

...samych pozytywnych doznań

 opiekunowie Zielonego Wzgórza